Zámečnická výroba

Společnost SEGOPAL TECH s.r.o. poskytuje komplexní služby ve výrobě svařovaných konstrukcí a zámečnických prvků z oceli.
Realizujeme zakázky dle konkrétních požadavků zákazníka tzv. „na klíč“ nebo s možností kooperace a spolupráce ve výrobě zákazníka.
Jedná se o sériovou i kusovou výrobu dílů i sestav dle přání zákazníka, vše ve vysoké kvalitě a přesnosti, včetně požadované povrchové úpravy.

Svařování
TIG (Tungsten Inert Gas) – svařování elektrickým obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního (netečného) plynu. Při této svařovací metodě hoří elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou a základním svařovaným materiálem. Nejvýraznější výhodou TIG svařování je výborná kontrola nad svarovou lázní. TIG je zkrátka precizní. Tím, že na rozdíl od jiných metod svařování elektrickým obloukem nedochází k neustálému přísunu přídavného materiálu do lázně, může svářeč daleko lépe ovlivňovat svarovou lázeň a tím i vlastnosti svarového spoje.

MIG_MAG (CO2) – metoda obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu využívá teplo elektrického oblouku mezi kontinuálně dodávaným drátem (elektrodou) a svařencem. Během tohoto procesu je odtavovaný drát přenášen do místa svařování. Roztavený drát a svarová lázeň je chráněna ochranným plynem. Ochranná atmosféra je dodávána výhradně externím zdrojem, a to zásobníkem plynu tlakové láhve nebo rozvod plynu.

Back to Top