Ventilátor

Transportní ventilátor

Vyrábíme radiální odsávací a transportní ventilátory s dozadu zakřivenými lopatkami. Rotor ventilátoru je poháněn napřímo, uchycením oběžného kola na čepu hřídele elektromotoru. Spirální skříň ventilátoru je svařovaná, vybavená inspekčním otvorem pro možnost statického a dynamického vyvážení. Ventilátor je uložen k pevnému rámu pomocí kompenzátorů chvění. Připojení odsávacího a výdechového potrubí je řešeno pomocí pružných spojů.

Použití

Ventilátor normálního provedení je určen pro dopravu čistého vzduchu či vzduchu s příměsí jemného prachu. Nejčastější aplikací ventilátoru je instalace za filtrační zařízení.

Pracovní podmínky

Ventilátory poháněné přímo jsou určeny pro dopravu čistého vzduchu či vzduchu s příměsí jemného prachu. Teplota dopravovaného vzduchu se smí pohybovat v rozmezí -20°C až 80°C

Ventilátory

Poptat cenovou nabídku

Foto

Back to Top