Sortator de tambur

Bubnová čistička – třídička

Bubnová čistička – třídička je zařízení zajišťující separaci suchých sypkých materiálů, a to hrubých částic od jemných částic pomocí rotačního válcového síta. Uvedené zařízení se skládá z rámové konstrukce, ocelového pláště, rotačního síta, vsypu a výsypu materiálu. Pohon zajišťuje šneková převodovka s elektromotorem, odsávacího potrubí pro napojení na odtahový ventilátor, ovládání spínačem START/STOP. Sestava je navržena pro montáž do technologických celků dle specifikovaných technických a prostorových požadavků zákazníka.

Technické údaje:

Cereți prețuri

Foto:

Back to Top