Separator de cicloni

Cyklon-odlučovač

Jedná se o mechanický odlučovač prachových částic, který pro odloučení prachu využívá odstředivé síly působící na prachové částice unášené v odsávané vzdušnině. Vstupující směs vzduch s prachem vstupuje do cyklónového odlučovače ve vrchní části – do excentrického náběhu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu cyklónového odlučovače a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází ve vrchní části cyklónového odlučovače. Pro správnou funkci cyklónu je nutné zajistit tlakové oddělení výsypu odpadu od okolního prostředí, aby nedocházelo k ovlivňování proudění uvnitř cyklónu či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu.

Cyklonový odlučovač (cyklonový separátor) se skládá z válcového pláště s výsypkou, který je přivařen na čtyřnohém stojanu. K výsypce je pomocí rychlouzávěrů připevněn válcový zásobník prachu. V boční části pláště cyklónu je umístěn sací otvor. Vzduch zbavený většiny nečistot se vyfukuje v horní části cyklónu výdechovým hrdlem ukončeným připojovací přírubou.

Cereți prețuri

Foto:

Back to Top