Turniket

Turniket (Rotační podavač)

Rotační podavače se používají pro podávání a dávkování zrnitých a práškových materiálů tam, kde je zapotřebí tlakově oddělit na sebe navazující zařízení nebo zrovnoměrnit tok materiálu.

Rotační podavač přepravuje materiál z horní části směrem dolů otáčením rotoru podavače. Rotor je vybaven pružným zakončením lopatek, což zajišťuje požadovanou těsnost ústrojí při provozu filtračního zařízení. Rotor je uložen na hřídeli pomocí ložisek, které se nacházejí mimo prostor dopravovaného materiálu. Otáčky rotoru zajišťuje motor s převodovkou, uloženou na podstavci rotačního podavače.

Rotační podavače jsou konstruovány pro dopravu sypkého či vláknitého prachu s velikostí částic maximálně 50 mm. Teplota dopravovaného materiálu se smí pohybovat v rozmezí -20°C až 80°C. Umístění rotačního podavače je umožněno v prostředí o teplotě – 20°C ač + 50°C. Rotační podavač je konstruován pro spouštění pomocí motorového spouštěče. Rotační podavač RPGG je certifikován pro oddělení vnitřního prostoru zóna 22 s prostorem bez nebezpečí výbuchu.

Poptat cenovou nabídku

Foto:

Back to Top