Zásobník + Plnička Big Bagů s váhou

Zásobník + plnička Big Bagů s váhou

Zásobník suchého materiálu – silo:

Zásobník suchého materiálu je zařízení sloužící jako mezisklad materiálu pro další zpracování, slouží jako zásobník pro plničku jak velkoobjemových pytlů BigBag, tak i pro baličku menších obalů. Uvedené zařízení se skládá z rámové konstrukce, ocelového pláště, vsypu a výsypu materiálu, uzavírací klapkou ovládanou servopohonem a hladinoměrem. Sestava je navržena pro montáž do technologických celků dle specifikovaných technických a prostorových požadavků zákazníka.

Technické údaje:

Poptat cenovou nabídku

Plnička velkoobjemových pytlů (big bagů):

Plnička s váhou velkoobjemových pytlů tzv. big bagů slouží k plnění a vážení velkoobjemových pytlů do max. 2000kg. Zařízení usnadní manipulaci s prázdnými a plnými pytli a kontroluje dávkované množství materiálu v big bagu. Plnička je osazena elektronickou váhou s přesnosti vážení 0,5kg, vyhodnocovací indikátor včetně displeje je součástí zařízení, lze osadit tiskárnou pro tisk vážního lístku.
Plnička je ocelová konstrukce vyrobena z ocelových profilů a plechů. Na konstrukci jsou posuvné vidle, které umožňuji jednoduché zavěšení a zvedání big bagu, čímž se ustaví výška pytle a lze jej pomocí přizvedávání tvarovat do potřebného tvaru pro lepší plnění. Toto je zajištěno elektromotorem s převodovkou, ovládání je pomocí tlačítek z rozvaděče, koncové polohy jsou jištěny koncovými spínači. Plnění lze nastavit na požadované množství, kdy při dosažení nastaveného množství se plnění automaticky zastaví, zařízení dá světelný a zvukový signál k výměně big bagu.

Technické údaje:

Poptat cenovou nabídku

Foto:

Back to Top