Míchačka (stacionární)

Míchačka (stacionární)

Stojaté vertikální stacionární míchačky firmy Segopal TECH s.r.o. jsou zařízení pro míchání suchých sypkých směsí a podobného materiálu jako jsou obiloviny, krmné směsi, jsou vhodné pro přípravu různých sypkých materiálu pro granulaci v dřevozpracujícím a zemědělském odvětví. Stojaté míchačky se používají také na míchání plastů, plastových odpadů. Míchačka je navržena pro montáž do technologických celků dle požadavku na konkrétně specifikované a technické požadavky zákazníka.

Uvedené zařízení se skládá ze zásobníku materiálu určeného k míchání (silo), vynášecího dopravníku a následných technologických zařízení pro promíchávání materiálu. Stacionární míchací zařízení je poháněno převodovkou s elektromotorem o výkonnosti 400 V (1,5-4KW). Způsob provedení míchání je založen na pohybu sypkého materiálu uvnitř směšovací komory nahoru a dolů, jak po obvodu, tak ve středu míchacího zařízení se záměrem dosažení nejvyšších míchacích vlastností.

Technické údaje:

Poptat cenovou nabídku

Foto:

Back to Top