Míchací linka

Míchací linka

 

Nabízíme míchací linky k míchání sypkých směsí. Míchání směsí je dosaženo pomocí sloučení směsí v korečkovém dopravníku a plném domíchání ve stojaté míchačce. Poměry míchaných směsí lze jednoduše regulovat pomocí vstupních dopravníků.

Naše technologie jsou realizovány ve stavebnicovém provedení s minimálním garantovaným výkonem od 250kg/hod do 1200kg/hod.

Komponenty linky
  • ocelová konstrukce s portálovým jeřábem
  • 2 komorové silo
  • 2 plnící šnekové dopravníky
  • korečkový dopravník
  • stojatá míchačka
  • výstupní šnekový dopravník
Projekt

Při zpracování technologického projektu jsou respektovány požadavky na současné podmínky zákazníka. Kompozice technologie je implementována tak, aby byly nutné stavební úpravy finančně minimalizovány. Umístění dopravně náročných sekcí respektuje stávající logistiku areálu tak, aby nebyla zasažena celková funkčnost výroby.

Realizace

Back to Top