Pásová Sušička (konopí, chmel, obiloviny)

Pásová sušička BD12

Pásová sušárna je navržena a určena k šetrnému sušení agro komodit jako je chmel, konopí, obiloviny a podobného materiálu rostlinného původu. Pracuje na principu vhánění horkého vzduchu do uzavřeného sušícího boxu, který je rozdělen do tří sušících zón. Materiál je v boxu posouván na třech sušících teflonových pásech a po celou dobu procesu sušení je pomocí přívodu horkého vzduchu sušen na požadovanou výstupní vlhkost. Výstupní vlhkost užitého materiálu lze regulovat jednak pomocí hodnoty vstupní teploty (30-150°C) a zároveň nastavením rychlostí posuvu sušících pásů. Ohřátý vzduch je do sušícího boxu vháněn dvěma transportními ventilátory pomocí distribučního potrubí do jednotlivých zón a přes trysky difuzoru na sušený materiál po celých délkách sušících pásů. Proudění vzduchu v sekcích je regulováno uzavíracími klapkami, pomocí kterých lze regulovat i rozdílný tlak v jednotlivých zónách. Těmito uzavíracími regulačními klapkami lze rovněž regulovat tlak vzduchu, který je vháněn na materiál. Vlhký vzduch a jemné částice jsou odsávány ze systému odtahovým ventilátorem přes odlučovač pevných částic, kdy vzduch je vypouštěn mimo sestavu a jemné částice jsou pomocí rotačního ventilu od vzduchu oddělovány. Oba typy ventilátorů, jak transportní, tak odtahový, jsou regulovány pomocí frekvenčních měničů, čímž lze nastavit objem průtoku vzduchu v sušícím boxu. Sestava je osazena senzory pro kontrolu a regulaci vstupní teploty a teploty na sušicích pásech jednotlivých zón. Pohyb pásů je monitorován senzory a při vybočení pásu z válce je automaticky dorovnán servopohonem pro srovnání pásu. Vstup a výstup materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku a uzavřeného rotačního dávkovače na pás. Usušený materiál je vynášen rovněž pásovým dopravníkem. Pro zajištění tepla celého sušícího systému lze použít plynový, naftový nebo olejový agregát o výkonu 500-600 kW, elektrická topná tělesa o příkonu 2x 90KW.

Sestava pásové sušičky obsahuje
 • Zdroj tepla – 2x topidlo, palivo diesel, LTO, plyn
 • Transportní ventilátor – 2x ventilátor 7,5kW
 • Plnící dopravník – pásový dopravník s násypkou
 • Rotační dávkovač – dávkovač materiálu na pás, turniket
 • Sušící box – uzavřený tepelně izolovaný sušící box s třemi pásy, potrubím pro distribuci a cirkulaci sušícího vzduchu
 • Odtahový ventilátor – transportní ventilátor 15kW
 • Odstředivý odlučovač, cyklon – odlučovač pevných částic
 • Rotační ventil – rotační odlučovač, turniket
 • Odsávací potrubí – potrubí pro odvod vzduchu z boxu
 • Vynášecí dopravník – pásový dopravník pro vynášení usušeného materiálu
 • Elektrorozvaděč s řídicím systémem

Veškeré díly a komponenty jsou vyrobena pouze z kvalitních EU materiálu

Sofistikovaný systém pásové sušičky
 • Regulace vstupní teploty v rozmezí 20-140°C
 • Regulace proudění a tlaku vzduchu v sušicím boxu jednotlivě na každý pás
 • Kontrola a automatické udržování nastavených teplot v sušicím boxu
 • Automatické napínání a udržování sušicích pásu na válcích proti posuvu
 • Nastavení procesu sušení do automatického módu
Technické parametry

Popis procesu sušení a regulace

Proces sušení zemědělského materiálu, jako je chmel, konopí, obiloviny a další komodity rostlinného původu, závisí na vstupní vlhkosti, velikosti a frakci materiálu, požadované výstupní vlhkosti a přijatelné přípustné vstupní teplotě. Běh celého systému je řízen centrálním elektrickým rozvaděčem, který je vybaven řídící jednotkou PLC, která pracuje s přenesenými daty ze senzorů a termočlánků a ve spojení s těmito daty upravuje automatický chod celého systému tak, aby během požadovaných parametrů dosáhl požadovaných parametrů proces sušení. Proces sušení a tím i množství hotového sušeného materiálu lze regulovat dvěma následujícími způsoby.

Nepřetržité sušení

Kontinuální sušení se provádí tak, že se materiál kontinuálně dávkuje na sušicí pás (ve vrstvě asi 15 – 20 cm) a materiál se posune konstantní nastavitelnou rychlostí v průběhu celého procesu sušení. Horký vzduch je veden materiálem skrz difuzorové trysky po celé délce všech tří pásů pomocí transportních ventilátorů. Teplota sušicího vzduchu může být regulována mezi 20-150 ° C v závislosti na požadované teplotě. Pohyb materiálu na pásech v sušícím boxu může být nastaven na požadovanou rychlost v závislosti na potřebné délce pobytu materiálu pro sušení v boxu.

Cyklické sušení

Cyklické sušení se provádí tak, že se materiál dávkuje na sušicí pásy v nastaveném množství (ve vrstvě asi 15 – 20 cm), takže všechny tři sušicí pásy se plní do jednotné vrstvy. Potom se řemeny zastaví na potřebnou dobu a horký vzduch je veden na materiál transportními ventilátory. Po nastavení určitého sušení se řemeny opět uvedou do chodu a hotový sušený materiál se vypouští ven ze sušicího boxu na vypouštěcím dopravníku. Řídicí systém umožňuje nastavit jakoukoli variantu sušícího cyklu v jakémkoli intervalu periody, tj. Je možné nastavit periodu pohybu pásu i interval pauzy pásu v závislosti na výstupní vlhkosti.

Kontakujte nás!

Back to Top